Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

En nationell rymdstrategi Dir. 2014:57

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska föreslå en sammanhållen nationell
strategi för svensk rymdverksamhet. Strategin ska syfta till att utveckla möjligheterna till att använda rymdverksamheten som en strategisk tillgång för att möta samhällets behov och stärka den svenska industrins konkurrenskraft.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En rymdstrategi för nytta och tillväxt

    Utredningen har funnit att svensk rymdverksamhet står på en stabil grund med internationellt konkurrenskraftig rymdindustri och starka forskningsmiljöer inom både grundforskning och tillämpad forskning. Samtidigt har användningen av rymdsystemen utvecklats till mera kostnadseffektiva samhällstjänster såväl som kommersiella tjänster.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...