Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

En rymdstrategi för nytta och tillväxt SOU 2015:75

Publicerad

Utredningen har funnit att svensk rymdverksamhet står på en stabil grund med internationellt konkurrenskraftig rymdindustri och starka forskningsmiljöer inom både grundforskning och tillämpad forskning. Samtidigt har användningen av rymdsystemen utvecklats till mera kostnadseffektiva samhällstjänster såväl som kommersiella tjänster.

Ladda ner:

Ett skäl till att svensk rymdverksamhet har varit framgångsrik
bedöms vara att verksamheten hållits ihop genom nära
samarbete mellan de inblandade aktörerna; forskarna, industrierna
och slutanvändarna. Under många år har det funnits en långsiktighet
och stabilitet i verksamhetens förutsättningar, såväl finansiellt
som i andra avseenden, vilket har skapat förutsättningar för en
positiv utveckling.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En rymdstrategi för nytta och tillväxt

    Utredningen har funnit att svensk rymdverksamhet står på en stabil grund med internationellt konkurrenskraftig rymdindustri och starka forskningsmiljöer inom både grundforskning och tillämpad forskning. Samtidigt har användningen av rymdsystemen utvecklats till mera kostnadseffektiva samhällstjänster såväl som kommersiella tjänster.

Lagrådsremiss

Proposition