Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till NISU 2014 (Fö 2013:04) Dir. 2014:152

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Det ursprungliga uppdraget (dir. 2013:110) skulle redovisas senast den 1 december 2014. Utredningstiden förlängs nu. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 mars 2015. Tilläggsuppdraget enligt dir. 2014:66 ska fortfarande redovisas senast den 31 december 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)