Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Strategi och åtgärder för säker information i staten SOU 2015:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår en strategi för informations- och cybersäkerhet i staten. Strategin har sex mål:

  • att stärka styrning och tillsyn inom området,
  • att staten ska ställa tydliga krav vid upphandling på it-området,
  • att statliga myndigheter ska kommunicera säkert,
  • att samtliga statliga myndigheter rapporterar it-incidenter,
  • att arbetet med att förebygga och bekämpa it-relaterad brottslighet stärks och
  • att Sverige ska vara en stark internationell partner.

Åtgärderna ska säkerställa att de statliga myndigheterna har ett gemensamt förhållningssätt till informationssäkerhetsfrågor och behovet av skyddad kommunikation samt säkra it-lösningar. Andra åtgärdsförslag innebär att det skapas förutsättningar för de brottsbekämpande myndigheterna att garantera samma skydd mot cyberbrottslighet som mot brottslighet i allmänhet. Det föreslås också att regeringen stärker och samordnar insatserna för att främja Sveriges ställning i internationella samarbeten om informations- och cybersäkerhet.

Pressmeddelande: Ygeman tog emot utredning om informations- och cybersäkerhet

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)

Laddar...