Remiss SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i staten Diarienummer: Ju2015/2650/SSK

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av remissvar och till vilka instanser regeringen har remitterat betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i staten

Ladda ner:

Kontakt

Joel Mård-Larsson
Departementssekreterare
Telefon 08-405 50 89
e-post till Joel Mård-Larsson

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.