Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ygeman tog emot utredning om informations- och cybersäkerhet

Publicerad · Uppdaterad

Regeringens utredare Erik O. Wennerström har i dag överlämnat sitt betänkande Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Utredaren föreslår en strategi och en rad åtgärder för säker information i staten. Genom åtgärderna skulle nivån för informationssäkerhet höjas avsevärt.

Strategin innehåller förslag till åtgärder som ska säkerställa att de statliga myndigheterna har ett gemensamt förhållningssätt till informationssäkerhetsfrågor och behovet av skyddad kommunikation samt säkra it-lösningar.

Strategin för informations- och cybersäkerhet i staten har sex mål: att stärka styrning och tillsyn inom området, att staten ska ställa tydliga krav vid upphandling på it-området, att statliga myndigheter ska kommunicera säkert, att det inrättas ett system för obligatorisk it-incidentrapportering för samtliga statliga myndigheter, att arbetet med att förebygga och bekämpa it-brottslighet stärks samt att Sverige ska vara en stark internationell partner.

- Det finns över 300 statliga myndigheter som alla måste kunna skydda den information som anförtros dem från att till exempel förstöras eller komma i orätta händer, säger Erik O. Wennerström. Staten har ett ansvar gentemot medborgarna som är tyngre än andra aktörers ansvar för att skydda informationen.

- Utredaren presenterar förslag för hur myndigheternas ansvar för it-säkerhet kan tydliggöras. Med utredningen tas ett första viktigt steg mot obligatorisk it-incidentrapportering, säger inrikesminister Anders Ygeman.

SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Strategi och åtgärder för säker information i staten

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00