Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

En kommission för jämlik hälsa Dir. 2015:60

Publicerad

En kommitté – En kommission för jämlik hälsa – ska lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.

Ladda ner:

Kommissionens huvudsakliga fokus ska vara hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Hälsoskillnader mellan könen ska genomgående uppmärksammas i kommissionens arbete.Resultatet av kommissionens arbete ska slutredovisas senast den 31 maj 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Kommissionen för jämlik hälsa

    Utredningstiden förlängs för den del av kommissionens uppdrag som rör utåtriktat arbete. De insatser som genomförts i enlighet med dessa direktiv redovisas senast den 31 oktober 2017.

  • En kommission för jämlik hälsa

    En kommitté – En kommission för jämlik hälsa – ska lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik

    En medveten folkhälsopolitik kan förbättra villkoren för de grupper som är socialt och ekonomiskt mest utsatta och som därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död. Regeringen uppmanar alla att aktivt arbeta med att främja en god och jämlik hälsa och arbeta för målet att minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Laddar...