Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik Prop. 2017/18:249

Publicerad

En medveten folkhälsopolitik kan förbättra villkoren för de grupper som är socialt och ekonomiskt mest utsatta och som därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död. Regeringen uppmanar alla att aktivt arbeta med att främja en god och jämlik hälsa och arbeta för målet att minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Ladda ner:

Hälsoskillnader uppmärksammas som samhällsproblem

Det är angeläget att hälsoskillnaderna uppmärksammas som ett problem för samhället som helhet, dels utifrån perspektivet hållbar utveckling, dels utifrån ett effektivt utnyttjande av allmänna resurser.

Underlättat arbete på alla nivåer

Målet för förslagen i propositionen är att underlätta folkhälsoarbetet på alla samhällsnivåer. Detta genom en tydligare fördelning av ansvar på nationell nivå och bland annat utvärdering av folkhälsoarbetet med inriktning mot skillnader i fördelningen av hälsan i befolkningen.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Kommissionen för jämlik hälsa

    Utredningstiden förlängs för den del av kommissionens uppdrag som rör utåtriktat arbete. De insatser som genomförts i enlighet med dessa direktiv redovisas senast den 31 oktober 2017.

  • En kommission för jämlik hälsa

    En kommitté – En kommission för jämlik hälsa – ska lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik

    En medveten folkhälsopolitik kan förbättra villkoren för de grupper som är socialt och ekonomiskt mest utsatta och som därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död. Regeringen uppmanar alla att aktivt arbeta med att främja en god och jämlik hälsa och arbeta för målet att minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Laddar...