Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror Prop. 2023/24:54

Publicerad

Regeringen föreslår att riksdagen inför ett förbud mot upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak i lagen om tobak och liknande produkter.

Ladda ner:

Regeringen föreslår också att staten ska få meddela föreskrifter om vilka upphettade tobaksvaror som ska anses ha karakteristisk smak. Regeringen bedömer att kravet på informationstext och kombinerade hälsovarningar bör regleras genom myndighetsföreskrifter. 

Regeringen bedömer att kommunens, länsstyrelsens och Folkhälsomyndighetens nuvarande tillsynsansvar även bör omfatta de nya kraven. Folkhälsomyndigheten och kommunen bör få ta ut avgifter för sin tillsyn. Sekretess bör gälla i Folkhälsomyndighetens och kommunens tillsyn.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

    Regeringskansliet föreslår förbud mot upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak. Detta efter att den Europeiska kommissionen har antagit ett så kallat delegerat direktiv som medför förbud mot upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak. Upphettade tobaksvaror för rökning ska även förses med en informationstext och kombinerade hälsovarningar.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...