Hoppa till huvudinnehåll

Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79

Publicerad

En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang i Afghanistan under perioden 2002–2014, med särskilt fokus på den verksamhet som har bedrivits i norra Afghanistan under åren 2006–2014.

Ladda ner:

Uppdraget består i att beskriva, analysera och utvärdera den samlade svenska insatsen utifrån de överväganden och målsättningar som har lagts fast. Det övergripande syftet med utvärderingen är att dra lärdomar inför framtida internationella insatser.

Utredaren ska bland annat

  • beskriva och analysera sammanhanget och förutsättningarna för den samlade insatsen,
  • redogöra för den samlade insatsens målsättningar och resultat,
  • redogöra, där så är möjligt, för effekter av insatsen på det afghanska samhället,
  • beskriva och analysera hur styrning, samordning och samverkan har fungerat över tid, och
  • lämna rekommendationer utifrån de slutsatser som dragits.

Utredaren ska genomföra uppdraget i nära samarbete med Försvarsmakten, Sida, Polismyndigheten och andra berörda myndigheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan

    En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang i Afghanistan under perioden 2002–2014, med särskilt fokus på den verksamhet som har bedrivits i norra Afghanistan under åren 2006–2014.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...