Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s revisionspaket (Ju 2014:06) Dir. 2015:89

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 13 mars 2014 kommittédirektiv om revisorer och revision – nya EU-regler (dir. 2014:36).

Den 12 februari 2015 beslutade regeringen om förlängd tid för en del av uppdraget (dir. 2015:13). Uppdraget skulle i den delen redovisas i ett slutbetänkande senast den 1 oktober 2015.

Utredningen lämnade i maj 2015 delbetänkandet Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49).

Utredningstiden förlängs. Den återstående delen av uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 april 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Revisorns skadeståndsansvar

  Utredningens huvuduppdrag har varit att överväga vilka lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-reglerna om revisorer och revision.

 • Nya regler för revisorer och revision

  Utredningen om EU:s revisionspaket har haft i uppdrag att föreslå hur nya EU-regler om revisorer och revision ska genomföras.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Revisorer och revision

  Regeringen föreslår ändringar i reglerna om revisorer och revision. Huvudsyftet med förslagen är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende. Därmed stärks även allmänhetens förtroende för revisionen.

Proposition (1 st)

 • Revisorer och revision

  Regeringen föreslår ändringar i reglerna om revisorer och revision. Huvudsyftet med förslagen är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende. Därmed stärks även allmänhetens förtroende för revisionen.

Laddar...