Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Revisorns skadeståndsansvar SOU 2016:34

Publicerad

Utredningens huvuduppdrag har varit att överväga vilka lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-reglerna om revisorer och revision.

Ladda ner:

I utredningens uppdrag har vidare ingått att överväga på vilket sätt de nya EU-reglerna och utformningen av revisorns skadeståndsansvar påverkar vilka möjligheter en revisionsbyrå har att åta sig revisionsuppdrag i så kallade företag av allmänt intresse (det vill säga börsnoterade företag och vissa finansiella företag). Utredningen har slutligen även haft i uppdrag att överväga om ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen kan förtydligas i något avseende.

Den del av uppdraget som avser anpassningen av svensk rätt till de nya EU-reglerna redovisades genom delbetänkandet Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49). I detta slutbetänkande redovisas
de frågor som rör revisorers skadeståndsansvar och ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen.

Pressmeddelande: Bättre regler för revisorns skadeståndsansvar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Revisorns skadeståndsansvar

  Utredningens huvuduppdrag har varit att överväga vilka lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-reglerna om revisorer och revision.

 • Nya regler för revisorer och revision

  Utredningen om EU:s revisionspaket har haft i uppdrag att föreslå hur nya EU-regler om revisorer och revision ska genomföras.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Revisorer och revision

  Regeringen föreslår ändringar i reglerna om revisorer och revision. Huvudsyftet med förslagen är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende. Därmed stärks även allmänhetens förtroende för revisionen.

Proposition (1 st)

 • Revisorer och revision

  Regeringen föreslår ändringar i reglerna om revisorer och revision. Huvudsyftet med förslagen är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende. Därmed stärks även allmänhetens förtroende för revisionen.

Laddar...