Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén Dir. 2017:57

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 22 december 2016 att ge en
parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att göra en
översyn av det penningpolitiska ramverket och lagen
om Sveriges riksbank.

Enligt kommittédirektiven skulle förslag som innebär
grundlagsändringar redovisas i delbetänkande senast den 1 juni
2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Utredningstiden förlängs i fråga om uppdraget att föreslå
grundlagsändringar. Det uppdraget ska i stället redovisas
tillsammans med uppdraget i övrigt senast den 31 maj 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Riksdagsbeslut