Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En ny riksbankslag SOU 2019:46

Publicerad

Riksbankskommittén har i dag överlämnat sitt slutbetänkande En ny riksbankslag till regeringen.

Ladda ner:

Kommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av det penningpolitiska ramverket och lagen om Sveriges riksbank. Kommittén fick också i uppdrag att lämna förslag om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning och på vilka villkor Riksbanken får förstärka valutareserven genom lån av Riksgäldskontoret.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Riksdagsbeslut