Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte vid samverkan mot terrorism Dir. 2017:75

Publicerad

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till förändringar av de regler om sekretess och informationsutbyte som gäller för bland andra Polismyndigheten, socialtjänsten och Transportstyrelsen i arbetet mot terrorism. Syftet är att säkerställa att det finns förutsättningar för ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • analysera de regler om sekretess och informationsutbyte som gäller för myndigheter och andra aktörer vid samverkan mot terrorism,
  • kartlägga myndigheternas och aktörernas behov av förbättrade möjligheter för att utbyta information och utreda hur behovet ska kunna tillgodoses på ett effektivt och rättssäkert sätt, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2018.

Pressmeddelande: Stärkt samverkan mot terrorism

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

    En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till förändringar av de regler om sekretess och informationsutbyte som gäller för bland andra Polismyndigheten, socialtjänsten och Transportstyrelsen i arbetet mot terrorism. Syftet är att säkerställa att det finns förutsättningar för ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition