Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt samverkan mot terrorism

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat kommittédirektiven Ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte vid samverkan mot terrorism. En särskild utredare ska se över de regler om sekretess och informationsutbyte som gäller för bland andra Polismyndigheten, socialtjänsten och Transportstyrelsen i arbetet mot terrorism.

– Kommunerna, polisen och säkerhetspolisen måste kunna arbeta nära varandra mot våldsbejakande extremism. Sekretessregler får inte hindra ett effektivt informationsutbyte, säger inrikesminister Anders Ygeman.

I utredarens uppdrag ingår bland annat att

  • analysera de regler om sekretess och informationsutbyte som gäller för myndigheter och andra aktörer vid samverkan mot terrorism,
  • kartlägga myndigheternas och aktörernas behov av förbättrade möjligheter för att utbyta information och utreda hur behovet ska kunna tillgodoses på ett effektivt och rättssäkert sätt, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningen är en del av den överenskommelse om åtgärder mot terrorism som regeringen slöt med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna den 7 juni 2017.

Uppdraget ska redovisas den 15 augusti 2018.

Dir. 2017:75 Ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00