Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess Dir. 2018:27

Publicerad

En särskild utredare – en nationell samordnare – ska göra det lättare för alla medverkande att samverka i sjukskrivningsprocessen. Inriktning för arbetet ska vara individens och samhällets bästa.

Ladda ner:

Samordnaren ska:

  • analysera nuvarande förhållanden när det gäller samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen,
  • följa upp nuvarande samverkan mellan aktörerna med fokus på konsekvenser för individen,
  • se över hur det förebyggande arbetet och stödet för återgång i arbete utvecklas hos olika aktörer, t.ex. inom ramen för ar-betsmarknadens parters avsiktsförklaringar,
  • se över om regelverket är ändamålsenligt för att stödja indi-videns återgång till hälsa och arbete,
  • främja dialog för att skapa en smidigare process för individen från dag ett i ett sjukfall så att individen så tidigt som möjligt kan återfå hälsa och återgå i arbete,
  • lämna författningsförslag om utredaren bedömer att det är nödvändigt.

Arbetet ska ske i nära samtal med berörda myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting, företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän och för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården, relevanta rehabiliteringsaktörer såsom företagshälsovård, företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt patient- och brukarorganisationer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

    Många upplever att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen fungerar väl. Andra tycker inte att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen fungerar bra. Utredningens menar att det finns flera områden som är angelägna att utveckla för att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ska bli mer välfungerande.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...