Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Dir. 2018:28

Publicerad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 juli 2018.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)