Tilläggsdirektiv till Utredningen behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt ID-nummer: Dir. 2018:28

Ansvarig: Försvarsdepartementet

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 juli 2018.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition