Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018 Dir. 2018:81

Publicerad

En särskild utredare ska utvärdera de operativa räddningsinsatserna i samband med de omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län sommaren 2018. Syftet med utvärderingen är att ta till vara erfarenheter och få ny kunskap inför liknande händelser i framtiden.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat utvärdera

  • samordning, samverkan och ledning av insatserna,
  • användning av samhällets samlade resurser, och
  • kommunikation och information till allmänheten.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018

    En särskild utredare ska utvärdera de operativa räddningsinsatserna i samband med de omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län sommaren 2018. Syftet med utvärderingen är att ta till vara erfarenheter och få ny kunskap inför liknande händelser i framtiden.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Skogsbränderna sommaren 2018

    Skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 blev de mest omfattande i modern tid. På de flesta håll i landet lyckades räddningstjänsten effektivt begränsa och släcka – ofta i samverkan med andra.

Lagrådsremiss

Proposition