Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

En moderniserad arbetsrätt Dir. 2019:17

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Ladda ner:

Utredaren ska

 • utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag
  från turordningsreglerna,
 • utarbeta författningsförslag för att inom ramen för
  anställningen stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga,
 • utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag
  innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som
  rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls, och
 • överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre
  balans i anställningsskyddet för personal med olika
  anställningsvillkor.

Utredaren ska i dessa frågor och generellt särskilt beakta mindre
företags behov av flexibilitet. Utredaren ska ha den svenska
arbetsmarknadsmodellen som utgångspunkt för sina
överväganden och förslag.

Utredaren ska samråda med en referensgrupp bestående av företrädare för arbetsmarknadens parter och företrädare för de små och medelstora företagen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En moderniserad arbetsrätt

  En särskild utredare ska föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • En moderniserad arbetsrätt

  Utredningen om en moderniserad arbetsrätt har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Remiss SOU 2020:30

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...