Hoppa till huvudinnehåll

Ett fossiloberoende jordbruk

Publicerad

Beslut vid regeringssammanträde den 13 februari 2020 En särskild utredare ska föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. Syftet med utredningen är att ta fram förslag som bidrar till både målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja och klimatmålen och som förbättrar drivmedels- och livsmedelsberedskapen.

Ladda ner:

Utredaren ska utreda och föreslå åtgärder och styrmedel för att främja

 • övergången till en konkurrenskraftig och fossiloberoende jordbruksproduktion och vid behov föreslå kompensationsåtgärder för att stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket,
 • jordbrukets övergång till mindre fossil- och resursintensiva insatsmedel utöver drivmedel,
 • övergången till fossiloberoende och mindre fossilintensiva alternativ för arbetsmaskiner,
 • innovations- och konkurrenskraften i den inhemska produktionen av
  biodrivmedel.

Utredaren ska även överväga hur de föreslagna åtgärderna och styrmedlen kan utvärderas och hur utvärdering kan gynnas exempelvis genom stegvis införande. Vid utformningen av förslagen måste EU:s statsstödsregler särskilt beaktas. Utredaren ska även utreda vilka konsekvenser förslagen kan få i förhållande till EU-rätten i övrigt.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Ett fossiloberoende jordbruk

  Beslut vid regeringssammanträde den 13 februari 2020 En särskild utredare ska föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. Syftet med utredningen är att ta fram förslag som bidrar till både målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja och klimatmålen och som förbättrar drivmedels- och livsmedelsberedskapen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Vägen mot fossiloberoende jordbruk

  Enligt utredningsdirektiven dir. 2020:16 Ett fossiloberoende jordbruk ska en särskild utredare föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...