Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan Dir. 2020:21

Publicerad

En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå hur elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar. Utredaren ska även föreslå hur nyanlända elever i högstadiet och i gymnasieskolans introduktionsprogram ska få mer tid för undervisning.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • ta ställning till vilka skolformer och årskurser som bör omfattas av en läxhjälpsgaranti,
  • ta ställning till om målgruppen för stödinsatserna prioriterad timplan och anpassad timplan bör utvidgas,
  • föreslå hur en skyldighet att delta i lovskola ska utformas och ta ställning till vilka elever den ska gälla,
  • analysera och föreslå hur skolplikten kan förlängas för nyanlända elever som inte är behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan,
  • analysera och föreslå hur nyanlända elever i högstadiet och i gymnasieskolans introduktionsprogram som omfattas av förslaget om förlängd skolplikt ska ges kortare sommarlov och därmed mer tid till undervisning, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 12 april 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan

    En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå hur elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar. Utredaren ska även föreslå hur nyanlända elever i högstadiet och i gymnasieskolans introduktionsprogram ska få mer tid för undervisning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition