Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan Dir. 2020:21

Publicerad

En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå hur elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar. Utredaren ska även föreslå hur nyanlända elever i högstadiet och i gymnasieskolans introduktionsprogram ska få mer tid för undervisning.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

 • ta ställning till vilka skolformer och årskurser som bör omfattas av en läxhjälpsgaranti,
 • ta ställning till om målgruppen för stödinsatserna prioriterad timplan och anpassad timplan bör utvidgas,
 • föreslå hur en skyldighet att delta i lovskola ska utformas och ta ställning till vilka elever den ska gälla,
 • analysera och föreslå hur skolplikten kan förlängas för nyanlända elever som inte är behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan,
 • analysera och föreslå hur nyanlända elever i högstadiet och i gymnasieskolans introduktionsprogram som omfattas av förslaget om förlängd skolplikt ska ges kortare sommarlov och därmed mer tid till undervisning, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 12 april 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan

  En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå hur elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar. Utredaren ska även föreslå hur nyanlända elever i högstadiet och i gymnasieskolans introduktionsprogram ska få mer tid för undervisning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Kampen om tiden – mer tid till lärande

  Utredningen om mer tid till undervisning redovisar i detta betänkande uppdraget att lämna förslag som syftar till att föreslå hur elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar att uppnå behörighet genom åtgärder som innebär att elever får mer tid till undervisning.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola

  Lagrådsremissen innehåller förslag om mer undervisningstid för elever som behöver det. Förslagen syftar till att stärka skolans kompensatoriska uppdrag och få fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Proposition (1 st)

 • Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola

  I denna proposition lämnar regeringen förslag om mer undervisningstid för elever som behöver det. Förslagen syftar till att stärka skolans kompensatoriska uppdrag och få fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program.