Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska (U 2019:01) Dir. 2020:94

Publicerad

Regeringen beslutade den 24 oktober 2019 kommittédirektiv om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska (dir. 2019:71). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 30 oktober 2020.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 27 november 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska

    Betänkande av Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska. Utredningens uppdrag var att lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller nyanlända barn.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förskola för fler barn

    I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan, vilket ger positiva effekter såväl för barns utveckling och lärande som för samhället.

Proposition (1 st)

  • Förskola för fler barn

    I denna proposition lämnar regeringen förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan, vilket ger positiva effekter såväl för barns utveckling och lärande som för samhället.

Riksdagsbeslut (1 st)