Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Pliktmaterialutredningen (U 2019:03) Dir. 2020:103

Publicerad

Regeringen beslutade den 14 november 2019 kommittédirektiv om en översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. biblioteket (dir. 2019:84). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 30 december 2020. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2021.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Pliktmaterialutredningen (U 2019:03)

    Regeringen beslutade den 14 november 2019 kommittédirektiv om en översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. biblioteket (dir. 2019:84). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 30 december 2020. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2021.

  • Översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. biblioteket

    En särskild utredare ska med anledning av den tekniska utvecklingen se över regelverket för pliktleverans av material och Kungl. bibliotekets övriga arbete med att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla material. Översynen ska även omfatta de rättsliga förutsättningarna för behandling av personuppgifter. Utgångspunkten ska vara att ta fram en medie-, teknik- och formatoberoende och därmed långsiktigt hållbar reglering.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...