Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Cybersäkerhetsutredningen Dir. 2021:10

Publicerad

Utredningstiden förlängs för en del av uppdraget. Den del av uppdraget som avser regler för verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet ska i stället redovisas senast den 30 juni 2021.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)