Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

En nationell delegation mot arbetslivskriminalitet Dir. 2021:74

Publicerad

En kommitté i form av en delegation ska, ur ett samhällsövergripande perspektiv, verka samlande och stödjande i förhållande till aktörer som motverkar arbetslivskriminalitet och främja samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan.

Ladda ner:

Delegationen ska bl.a.

  • verka samlande och stödjande för att motverka arbetslivskriminalitet, och
  • förstärka kunskapen om arbetslivskriminaliteten i Sverige och sprida kunskap om internationella erfarenheter.

Uppdraget ska delredovisas senast den 17 juni 2022, senast den 24 februari 2023 och senast den 23 februari 2024, och slutredovisas senast den 28 februari 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...