Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Kartläggning och granskning av den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket Dir. 2021:103

Publicerad

En kommitté i form av en sanningskommission ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna i ett historiskt perspektiv och dess konsekvenser för det samiska folket. Kommissionen ska synliggöra och sprida kunskap om samernas erfarenheter och kommissionens slutsatser samt lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning.

Ladda ner:

Kommissionen ska bl.a.

 • kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna och
  relevanta aktörers agerande vid genomförandet av den politiken,
 • sprida kunskap om och öka den allmänna förståelsen för samernas
  historia och hur historiska oförrätter påverkar dagens villkor för
  samerna samt verka för att denna kunskap förs vidare till kommande
  generationer, och
 • lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar
  försoning och ett livskraftigt samiskt samhälle.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition