Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning Dir. 2021:108

Publicerad

En särskild utredare ska granska marknaden för konsumentkrediter och föreslå åtgärder som motverkar riskfylld kreditgivning och överskuldsättning.

Ladda ner:

Utredaren ska beakta Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om konsumentkrediter och förhandlingarna om detta.

Utredaren ska bl.a.

 • granska marknaden för konsumentkrediter och bedöma i vilken
  utsträckning det finns risk för att krediter erbjuds eller lämnas till
  konsumenter som de inte har ekonomiska förutsättningar att betala
  tillbaka och vid behov föreslå åtgärder som motverkar att så sker,
 • bedöma vilken typ av underlag som bör ligga till grund för prövningen av en konsuments återbetalningsförmåga och föreslå hur kreditgivare och andra som är skyldiga att göra en kreditprövning kan få en bättre helhetsbild av en konsuments skulder,
 • föreslå ett system för skuldregister, om inte starka skäl talar emot det,
 • bedöma vilka åtgärder som skulle kunna vara lämpliga för att ge redan överskuldsatta konsumenter bättre förutsättningar att betala tillbaka sina skulder, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 maj 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...