Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Försöksverksamhet i kommuner och regioner Dir. 2021:110

Publicerad

En särskild utredare ska främja försöksverksamheter i kommuner och regioner.

Ladda ner:

Det kan exempelvis handla om nya sätt att samverka på eller hur ny teknik kan användas. Syftet med utredningen är att öka kommunernas och regionernas kapacitet att hantera de samhällsutmaningar de står inför. Genom ett samlat arbete med försöksverksamhet kan staten bidra till att hitta lösningar och etablera nya arbetssätt för kommuner och regioner att hantera utmaningarna.

Utredaren ska bl.a.

  • identifiera uppslag till försöksverksamheter,
  • bedöma om, och i så fall hur, staten bör främja och stödja
    försöksverksamheterna,
  • analysera vilka hinder som staten kan och bör undanröja för att
    möjliggöra genomförandet av försöksverksamheterna, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag och eventuellt föreslå andra
    statliga insatser.

Utredaren ska senast den 30 september 2022 lämna en delredovisning av uppdraget att främja och stödja försöksverksamhet som inte kräver
författningsändringar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 14 december
2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...