Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Försöksverksamhet utan författningsändring i den kommunala sektorn SOU 2022:59

Publicerad

Försöksverksamhetskommittén har överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

I betänkandet lämnar utredningen en delredovisning av uppdraget att främja och stödja försöksverksamhet som inte kräver författningsändringar.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 14 december 2023.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...