Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till En uppväxt fri från våld Dir. 2022:17

Publicerad

Regeringen beslutar förlänga utredningstiden för utredningen En uppväxt fri från våld.

Ladda ner:

Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition