Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Stärkt trygghet och säkerhet för barn och unga i hem för vård eller boende Dir. 2024:18

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att utreda en ökad differentiering av vården vid hem för vård eller boende (HVB) samt införandet av vissa särskilda befogenheter vid HVB för barn och unga. Syftet är att säkerställa en trygg och säker vårdmiljö vid HVB och därigenom stärka HVB som en del av vårdkedjan.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • analysera hur en ökad differentiering av vården vid HVB kan göras för att bättre tillgodose barns och ungas individuella vårdbehov och rättigheter, 
  • analysera behovet av och förutsättningarna för att införa särskilda befogenheter vid HVB, bl.a. när det gäller begränsning av vistelse utanför HVB, begränsning av elektronisk kommunikation, urinprovskontroll, rumsvisitation samt omhändertagande av otillåtna föremål vid HVB för att säkerställa en trygg och säker vårdmiljö för barn och unga, 
  • utifrån analysen i fråga om ökad differentiering av vården vid HVB, ta ställning till vilka HVB, oavsett driftsform, som bör ha tillgång till särskilda befogenheter, och 
  • lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget redovisas senast den 9 maj 2025.

Laddar...