Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Läkemedelsstatistikutredningen Dir. 2022:46

Publicerad

Regeringen ändrar läkemedelsstatistikutredningens uppdrag. Meningen med förändringen är främst att förtydliga E-hälsomyndighetens författningsstöd när myndigheten framställer nationell läkemedelsstatistik och fullgör vissa uppgiftsskyldigheter.

Ladda ner:

Regeringen förlänger utredningstiden. Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2022.