Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Effektiv och tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt Dir. 2022:50

Publicerad

En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå ett effektivt och tillförlitligt system för leverantörskontroll i samband med offentlig upphandling och vid ansökan om att delta i ett valfrihetssystem.

Ladda ner:

Syftet med utredningen är att stärka den demokratiska kontrollen över välfärden, främja sund konkurrens och motverka arbetslivskriminalitet genom att hindra oseriösa eller olämpliga leverantörer från att tilldelas offentliga kontrakt.

Utredaren ska bl.a.

  • föreslå ett effektivt och tillförlitligt system för leverantörskontroll i
    samband med offentlig upphandling och vid ansökan om att delta i ett valfrihetssystem,
  • ta ställning till om reglerna om uteslutning av leverantörer från att delta i valfrihetssystem bör skärpas,
  • ta ställning till om det bör införas obligatoriska krav på arbetsrättsliga villkor vid icke-direktivstyrda upphandlingar,
  • analysera de rättsliga förutsättningarna för att vid offentlig upphandling införa begränsningar av antalet underleverantörsled samt bedöma om det finns skäl för en sådan begränsning, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition