Kommittédirektiv från

Tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén Dir. 2022:58

Publicerad

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén. Regeringen har även, efter begäran av kommittén, beslutat om en förlängd utredningstid för delbetänkandet. Deluppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén

    Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén. Regeringen har även, efter begäran av kommittén, beslutat om en förlängd utredningstid för delbetänkandet. Deluppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition