Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet Dir. 2022:73

Publicerad

Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska analysera och föreslå hur kunskapen kan öka om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet, samtidigt som skyddet för den personliga integriteten säkerställs.

Ladda ner:

Syftet med utredningen är att bättre kunna följa upp situationen i skolväsendet för barn och elever med funktionsnedsättning.

Utredaren ska bland annat

  • analysera och föreslå vilka typer av uppgifter som bör samlas in för
    uppföljning av barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet, och hur insamlandet av sådana uppgifter ska organiseras och genomföras,
  • analysera och föreslå hur uppgifter om exkluderade elever kan särredovisas i Pisaundersökningen,
  • göra en integritetsanalys och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023

Laddar...