Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Ungdomskriminalitetsnämnder – en ny ordning för att förebygga brottslighet Dir. 2022:106

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att analysera och föreslå att man inför ungdomskriminalitetsnämnder. Meningen är att åstadkomma tydligare åtgärder när barn och unga har hamnat i kriminalitet. De ska också möjliggöra tidigare, tillräckliga och mer samordnade insatser för att förebygga fortsatt kriminalitet.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • beskriva och analysera den danska ordningen med ungdomskriminalitetsnämnder,
  • analysera möjligheterna att införa en ordning med ungdomskriminalitetsnämnder i Sverige, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag för att införa en ordning med ungdomskriminalitetsnämnder i Sverige anpassad efter svenska förhållanden och regelverk.

Utredaren ska inte föreslå förändringar i det straffrättsliga påföljdssystemet eller straffprocessuella regelverket.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2024

Laddar...