Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Ungdomskriminalitetsnämnder – en ny ordning för att förebygga brottslighet Dir. 2022:106

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att analysera och föreslå att man inför ungdomskriminalitetsnämnder. Meningen är att åstadkomma tydligare åtgärder när barn och unga har hamnat i kriminalitet. De ska också möjliggöra tidigare, tillräckliga och mer samordnade insatser för att förebygga fortsatt kriminalitet.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • beskriva och analysera den danska ordningen med ungdomskriminalitetsnämnder,
  • analysera möjligheterna att införa en ordning med ungdomskriminalitetsnämnder i Sverige, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag för att införa en ordning med ungdomskriminalitetsnämnder i Sverige anpassad efter svenska förhållanden och regelverk.

Utredaren ska inte föreslå förändringar i det straffrättsliga påföljdssystemet eller straffprocessuella regelverket.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2024

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ungdomskriminalitetsnämnder – en ny ordning för att förebygga brottslighet

    Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att analysera och föreslå att man inför ungdomskriminalitetsnämnder. Meningen är att åstadkomma tydligare åtgärder när barn och unga har hamnat i kriminalitet. De ska också möjliggöra tidigare, tillräckliga och mer samordnade insatser för att förebygga fortsatt kriminalitet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Pressmeddelande