Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Bättre verktyg för att minska och motverka boendesegregation Dir. 2022:116

Publicerad

En särskild utredare ges i uppdrag att dels utveckla verktyg och metoder för att stärka arbetet med att minska och motverka segregation i samhällsplaneringen, dels redogöra för hur arbetet med att säkra att hyresgäster kan bo kvar efter bruksvärdeshöjande renoveringar fortlöper.

Ladda ner:

Syftet med utredningen är att ta fram förslag som på både lång och kort sikt kan bidra till att minska och motverka boendesegregation på ett sådant sätt att det främjar jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser för alla.

Utredaren ska bl.a.

  • föreslå hur verktyg för att beräkna sociala värden som kan uppnås som en följd av investeringar inom samhällsbyggnad kan vidareutvecklas, och vid behov föreslå nya verktyg med samma syfte,
  • kartlägga hur offentlig upphandling kan användas inom samhällsplanering för att minska och motverka boendesegregation samt föreslå åtgärder för att öka en sådan användning, och
  • kartlägga vilka bostadsbolag som aktivt strävar efter att hyresgäster kan bo kvar efter omfattande renoveringar, redogöra för hur ett urval av dessa bostadsbolag arbetar och föreslå hur goda exempel kan få ökad spridning.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 december 2023.

Fakta

Enligt beslut av regeringen den 22/12 2022 så är utredningen Bättre verktyg för att minska och motverka boendesegregation avvecklad.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Bättre verktyg för att minska och motverka boendesegregation

    En särskild utredare ges i uppdrag att dels utveckla verktyg och metoder för att stärka arbetet med att minska och motverka segregation i samhällsplaneringen, dels redogöra för hur arbetet med att säkra att hyresgäster kan bo kvar efter bruksvärdeshöjande renoveringar fortlöper.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...