Hoppa till huvudinnehåll

Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd Dir. 2023:19

Publicerad

En särskild utredare ska analysera hur de svenska djurskyddsbestämmelserna påverkar svenska livsmedelsproducenters konkurrenskraft i förhållande till livsmedelsproducenter i andra medlemsstater inom EU.

Ladda ner:

Vidare ska utredaren undersöka möjliga åtgärder, inklusive regelförenklingar, för att med bibehållna högt ställda djurhållningskrav stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion. Utredaren ska också undersöka möjliga åtgärder för att stärka djurskyddet inom EU och globalt.

Utredaren ska bland annat

• jämföra svenska djurskyddskrav för olika djurslag med EU:s
djurskyddskrav och med nationella djurskyddskrav i andra relevanta
medlemsstater inom EU
• analysera om och i så fall i vilken grad de svenska djurskyddskraven
påverkar svenska livsmedelsproducenters konkurrenskraft i förhållande
till livsmedelsproducenter i andra medlemsstater
• föreslå åtgärder för att höja djurskyddsnivån inom EU och globalt och
analysera hur det påverkar konkurrenskraften för svenska livsmedelsproducenter
• analysera och föreslå åtgärder för att stärka konkurrensförutsättningarna för svenska livsmedelsproducenter med bibehållna högt ställda djurhållningskrav.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...