Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår omvänd skattskyldighet för moms inom byggsektorn. Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren av en byggtjänst som ska redovisa och betala momsen. Syftet med förslaget är att motverka skattefusk. Genom förslaget får säljaren inte tillgång till ett momsbelopp som han felaktigt kan behålla. De tjänster som omfattas av förslaget är - mark- och grundarbeten (t.ex. rivning av hus, provborrning) - bygg- och anläggningsarbeten (t.ex. uppförande av hus och byggnader, takarbeten, anläggning av motorvägar och vägar,) - bygginstallationer (t.ex. elinstallationer, isoleringsarbeten, VVS) - slutbehandling av byggnader (t.ex. putsarbeten, byggnadssnickeri, golv- och väggbeläggning, glasmästeri) - byggstädning - uthyrning av bygg och anläggningsmaskiner med förare och uthyrning av personal till byggtjänster För att omvänd skattskyldighet ska gälla krävs i princip att den som förvärvar byggtjänsten är ett byggföretag. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007. Vad händer nu? För att kunna införa de föreslagna reglerna behöver Sverige ett bemyndigande från EU. Regeringen kommer att lämna en proposition till riksdagen. Om riksdagen säger ja till propositionen och EU ger ett bemyndigande, kan du vända dig till Skatteverket för mer information.
Laddar...