Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ändringar i premiepensionssystemet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår flera förändringar i premiepensionssystemet som ska förenkla för spararna och ge ökad valfrihet och rättvisa. Bland annat ska det tidigare statliga icke-valsalternativet ges en generationsprofil och bli fritt valbart. Spararna i det statliga alternativet får därmed möjlighet att själva välja riskprofil. Vidare föreslås att den blivande Pensionsmyndigheten ges möjlighet att ta ut avgifter vid fondbyten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...