Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Utbildningsdepartementet

Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller ett förslag till en ny skollag. Utgångspunkten för förslaget till en ny skollag är en tydlig och enkel struktur, som i så stor utsträckning som möjligt är gemensam för alla skol- och verksamhetsformer och alla huvudmän. Förskolan blir en egen skolform och de fristående skolorna och förskolorna blir en del av skolväsendet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...