Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Utbildningsdepartementet

Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet Prop. 2009/10:165

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen en ny skollag som är bättre anpassad till ett målstyrt skolväsende och till den ansvarsfördelning som gäller mellan stat och kommun. Den nya skollagen har en tydlig och enkel struktur med regler som så långt det är möjligt är gemensamma för alla skolformer och huvudmän. Den nya skollagen innebär också att reglering som i dag finns i olika lagar samlas på ett ställe.

Propositioner i tryckt format

Propositioner i tryckt format kan du läsa på bibliotek eller köpa hos Riksdagens tryckeriexpedition.

tfn. 08-786 58 10, fax. 08-786 61 76
e-post: [email protected]

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...