Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800), som rör gymnasial lärlingsutbildning. De föreslagna bestämmelserna innebär att utbildningskontrakt ska tecknas för elever som genomgår lärlingsutbildningen. Regeringen föreslår att ändringarna i skollagen ska träda i kraft den 1 juli 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse