Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Gymnasial lärlingsutbildning - utbildning för jobb SOU 2010:75

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Erfarenheter efter två års försök med lärlingsutbildning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition