Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Avskaffande av arbetslöshetsavgiften

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att arbetslöshetsavgiften avskaffas genom en ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Vidare föreslås vissa följdändringar i lagen om arbetslöshetskassor. Regeringens slutliga ställningstagande om huruvida arbetslöshetsavgiften ska avskaffas eller reduceras är dock beroende av utfallet av de så kallade trepartssamtalen och de avtalsslutande parternas engagemang när det gäller att teckna och främja användande av yrkesintroduktionsavtal samt regeringens bedömning av det ekonomiska läget, budgetutrymmet och finansieringsbehoven liksom av de prioriteringar som regeringen gör i det slutliga arbetet med budgetpropositionen för 2014.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 januari 2014. De ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Laddar...