Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS)

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Genom det så kallade VIS-rådsbeslutet öppnas en möjlighet för brottsbekämpande myndigheter att under vissa begränsade förutsättningar kunna få tillgång till uppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS) i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott. VIS är en för medlemsstaterna gemensam databas för viseringar och administreras av Europeiska unionen.

I lagrådsremissen föreslår regeringen de lagändringar som krävs för att genomföra VIS-rådsbeslutet. De nya bestämmelserna förs in i lagen om internationellt polisiärt samarbete. Förslaget omfattar regler om bland annat villkoren för sökning i VIS och begränsningar i användningen av VIS-uppgifter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Pressmeddelande: Ny möjlighet för brottsbekämpande myndigheter att få tillgång till EU:s viseringsdatabas

Lagstiftningskedjan