Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

Publicerad

Regeringen föreslår de lagändringar som föranleds av ändringar i EU:s varumärkesförordning.

Ladda ner:

Ändringarna omfattar:

  • Hänvisningarna till gemenskapsvarumärke i varumärkeslagen och firmalagen ändras till EU-varumärke.
  • Hänvisningarna till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden i upphovsrättslagen och mönsterskyddslagen ändras till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.
  • Det ska inte längre vara möjligt att ge in en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till Patent- och registreringsverket.
  • Bestämmelserna i varumärkeslagen om straffansvar och förverkande av egendom ska inte gälla vid intrång i ett EU-varumärke i det fall då varorna endast tillfälligt passerar EU utan att släppas ut på EU:s marknad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.

Pressmeddelande: Ökade möjligheter att stoppa varumärkesförfalskningar som passerar genom EU

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...