Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ändrad intäktsränta på skattekontot

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att intäktsräntan på skattekontot sänks till som lägst 0. Åtgärden föreslås mot bakgrund av indikationer på att skattekontot i ökad utsträckning används för kapitalplaceringar. Skattekontot är emellertid inte avsett för sparande och bör inte vara ränteledande. Förslaget förväntas minska såväl statens ränteutgifter som kostnaderna för att tillgodose statens upplåningsbehov.

De nya bestämmelserna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Laddar...